rosa liggande.jpg

Tjänster.

Vi kartlägger det sociala ansvar ni tar idag. Vi undersöker och analyserar era behov framåt. Vi bygger lösningar som skapar den förändring ni vill se. Vi följer upp och mäter effekt. 

ANSVARET.png

Ansvarets tjänster.

 Kartläggning  av det samhällsansvar som verksamheten tar idag, den effekt det får för samhälle och organisation och möjlig framtida utveckling. Vår metod tar tillvara verksamhetens perspektiv på en rad kriterier och ger den strategiska ledningen en god bild av potentialen i både befintligt engagemang och framtida utveckling av verksamhetens samhällsansvar. 

Inventering av er verksamhets behov och förutsättningar för socialt engagemang.  För att hitta skärningspunkter mellan samhällets och era strategiska behov skapar vi en bild av det engagemang ni önskar ta och de utmaningar ni står inför. I samverkan med nyckelpersoner inom er verksamhet undersöker vi vilket slags engagemang som skulle passa de mål ni har satt upp för er verksamhet. 

 Analys av de behov och förutsättningar som kommer fram genom inventeringen ger oss en strategi för ert fortsatta sociala engagemang. Ansvaret har stor kunskap om små och stora aktörer inom civilsamhället som kan leverera på de behov som identifierats.  

Konkreta lösningar som levererar värde baserat på både samhällets och er verksamhets behov. Kontaktförmedling med relevanta organisationer och aktörer som möjliggör och tillsammans med er realiserar det ansvar ni önskar ta. 

Metod för medskapande och processer för inkluderande dialog. Vi gör det lätt att prata med varandra och med andra. När ni tar gemensamt socialt ansvar ökar känslan av mening, tillhörighet och tillfredställelse. Tillsammans med er tar vi vara på den kraften. Då får samhället och verksamheten ut mesta möjliga av ert engagemang.

Uppföljning av ert samhällsansvar gör att vi kan mäta den effekt som skapas. Vi utvärderar och rapporterar utfall för er sociala investering med fokus på värde för samhället och för er verksamhet. 

Ansvaret AB 
559142-9690
+46 702068738
hej@ansvaret.se
Kungstorget 11
41110 Göteborg 

ansvaret.se 2022