top of page

Ansvarets tjänster.

Ansvaret erbjuder konsulttjänster inom 
strategisk verksamhetsutveckling med målet att framtidssäkra både företag och samhälle. Vi identifierar skärningspunkter där affärsutmaningar möter samhällets behov. Tillsammans med kund ramar vi in företagets engagemang och skapar ​förutsättningar för genomförande, effektmätning och kommunikation av både insatser och utfall.

Exempel på leverans från Ansvaret:    

- Tydlig målbild för socialt ansvarstagande som tar hänsyn till 

  verksamhetens och samhällets behov

- Inramning av vilken affärsnytta samhällsansvaret ska l
everera och      mätpunkter för intern uppföljning.

- Kontakt och förutsättningar för samverkan med parter inom

  civilsamhälle och offentlig sektor

- Former för integration av det sociala ansvarstagandet i övrig

  affärsstrategi

- Struktur för organisation och kommunikation av samhällsansvaret
 

- Ramar för uppföljning, effektmätning och rapportering av utfall

- Föreläsningar och workshops för ökad kunskap och inspiration rörande

  näringslivets samhällsansvar och vilket värde socialt engagemang kan

  skapa för näringslivet

- Kunskapshöjande insatser om ESG med fokus på S:et och vad detta 

  innebär för er verksamhet

- Ledningsstöd och coaching i strategiska frågor som rör det sociala

  ansvarstagandet

- Fem steg till samhällsansvar

  Ansvaret har tagit fram modellen "Fem steg till samhällsansvar" som

  syftar till att skapa en långsiktig strategi och former för

  genomförande av ett socialt ansvarstagande som skapar mätbart värde

  för både samhälle och affär. Hur omfattande respektive steg i

  modellen är beror på verksamhetens förutsättningar och behov. Hör av

  er till hej@ansvaret.se för att få en uppfattning om vad det kan 

  innebära för er verksamhet.

  Steg 1 - Insikt och nuläge

  Steg 2 - Skärningspunkter och affärsvärde

  Steg 3 - Målbild och samverkande parter
  Steg 4 - Strategi och handlingsplan
  Steg 5 - Genomförande och effektmätning
 

ANSVARET.png

Ansvaret AB 559142-9690 // +46 702068738 // hej@ansvaret.se // Kungstorget 19 411 10 Göteborg 

ansvaret.se 2023

bottom of page