top of page

Ansvarets tjänster.

Ansvaret erbjuder konsulttjänster inom 
strategisk verksamhetsutveckling med fokus på social hållbarhet. Tillsammans med kund identifierar vi skärningspunkter där affärsutmaningar möter samhällets behov. Vi ramar in företagets arbete med social hållbarhet och skapar ​förutsättningar för genomförande, effektmätning och kommunikation av både insatser och utfall.

Exempel på leverans från Ansvaret:    

- Tydlig målbild för kunds sociala hållbarhetsarbete som tar hänsyn 

  till  verksamhetens och samhällets behov samt krav på 

  hållbarhetsrapportering enligt CSRD.

- Inramning av vilken affärsnytta samhällsansvaret ska l
everera, 

  förslag på hur tjänst och produkt kan utvecklas i linje med detta

  samt förutsättningar för uppföljning och effektmätning 

- Kontakt och förutsättningar för samverkan med parter inom

  civilsamhälle och offentlig sektor

- Former för integration av social hållbarhet i övrig

  affärsstrategi

- Struktur för organisation och kommunikation av den sociala

  hållbarheten
 

- Ramar för uppföljning, effektmätning och rapportering av utfall

- Föreläsningar och workshops för ökad kunskap och inspiration rörande

  näringslivets samhällsansvar och vilket värde den sociala

  hållbarheten kan skapa för affären

- Kunskapshöjande insatser om ESG samt hållbarhetsrapprotering enligt    ESRS och CSRD med fokus på S:et och  vad detta innebär för er

  verksamhet

- Ledningsstöd och coaching i strategiska frågor som rör social 

  hållbarhet

ANSVARET.png

Ansvaret AB 559142-9690 // +46 702068738 // hej@ansvaret.se // Kungstorget 19 411 10 Göteborg 

ansvaret.se 2023

bottom of page