top of page

Om oss.

logga beige.png
Tove_Ansvaret_2.jpg

"Samhällsansvaret är en helt avgörande framgångsfaktor för vår gemensamma framtid. Vi gör det enklare för företag att ta det ansvar de vill och behöver ta."

Tove Lindahl Greve har tidigare haft ledande roller inom ideella organisationer med fokus på bland annat folkhälsofrågor och barn och ungas rättigheter. Hon har många års erfarenhet av att analysera behov och förutsättningar för att optimera det samhällsansvar som företag tar. Tove är medgrundare till Ansvaret, VD och ledamot i styrelsen. 

Lisa_Ansvaret.jpg

"Vi har alla en given möjlighet och ett självklart ansvar för att bygga det samhälle och de organisationer vi vill ha idag och imorgon." 

Lisa Arnborg har omfattande erfarenhet av att leda förändringsprocesser. Hon har de senaste 20 åren, tillsammans med en bredd av verksamheter, skapat hållbara och högpresterande arbetsplatskulturer. Lisa är medgrundare till Ansvaret och styrelsens ordförande.

Najma_Ansvaret_1.jpg

"För att kunna närma oss ett mer jämlikt och hållbart samhälle behöver aktörer från alla sektorer arbeta tillsammans."

Ansvaret startade 2022 med ambitionen att göra det lätt för företag att ta socialt ansvar som skapar värde för både samhälle och affär. 

 

Vi kombinerar kompetens inom strategisk affärsutveckling med mångårig erfarenhet av att göra skillnad i samhällsfrågor. Vi hittar punkten där era affärsutmaningar möter samhällets behov. Vårt omfattande nätverk i civilsamhället och kunskap om effektmätning skapar förutsättningar för värdeskapande och strategiska samarbeten. Vi är en självklar partner i utformningen av ett socialt ansvarstagande som skapar värde för både samhälle och affär.

Najma Mohamed har i ledande roller utvecklat institutioner som stärker mänskliga rättigheter och jämlika förutsättningar. Hon har bred erfarenhet av och ett stort kontaktnät inom civilsamhälle och socialt företagande. Najma är ledamot i Ansvarets styrelse. 

JP_Ansvaret.jpg

"Ansvaret kan bidra till bättre underbyggda sociala investeringar som gör mätbar skillnad för både samhälle och företag." 

Juan Pablo Ortiz har en bakgrund inom internationellt utvecklingsarbete och har över två decenniers erfarenhet av att i rollen som managementkonsult bidra till och följa upp framgångsrika förändringsresor i en bredd av branscher. Juan Pablo är suppleant i Ansvarets styrelse. 

ANSVARET.png

Ansvaret AB 559142-9690 // +46 702068738 // hej@ansvaret.se // Kungstorget 19 411 10 Göteborg 

ansvaret.se 2023

bottom of page