top of page

Om oss.

Vi förstår hur civilsamhälle och näringsliv fungerar och hur de bäst interagerar. Vi ser företags samhällsansvar som en strategisk nyckelfaktor. Vi sänker tröskeln för engagemang och gör det lätt att ta ansvar. 

logga beige.png

Om oss. 

Tove_Ansvaret_2.jpg

"Samhällsansvaret är en helt avgörande framgångsfaktor för vår gemensamma framtid. Vi gör det enklare för företag att ta det ansvar de vill."

Tove Lindahl Greve har tidigare haft ledande roller inom ideella organisationer med fokus på bland annat folkhälsofrågor och barn och ungas rättigheter. Hon har många års erfarenhet av att analysera behov och förutsättningar för att optimera det samhällsansvar som företag tar. Tove är medgrundare till Ansvaret, VD och ledamot i styrelsen. 

Lisa_Ansvaret.jpg

"Vi har alla en given möjlighet och ett självklart ansvar för att bygga det samhälle och de organisationer vi vill ha idag och imorgon." 

Lisa Arnborg har omfattande erfarenhet av att leda förändringsprocesser. Hon har de senaste 20 åren, tillsammans med en bredd av verksamheter, skapat hållbara och högpresterande arbetsplatskulturer. Lisa är medgrundare till Ansvaret och styrelsens ordförande.

Najma_Ansvaret_1.jpg

"För att kunna närma oss ett mer jämlikt och hållbart samhälle behöver aktörer från alla sektorer arbeta tillsammans."

Najma Mohamed har i ledande roller utvecklat institutioner som stärker mänskliga rättigheter och jämlika förutsättningar. Hon har bred erfarenhet av och ett stort kontaktnät inom civilsamhälle och  socialt företagande. Najma är ledamot i Ansvarets styrelse. 

JP_Ansvaret.jpg

"Ansvaret kan bidra till bättre underbyggda sociala investeringar som gör mätbar skillnad för både samhälle och företag." 

Juan Pablo Ortiz har en bakgrund inom internationellt utvecklingsarbete och har över två decenniers erfarenhet av att i rollen som managementkonsult bidra till och följa upp framgångsrika förändringsresor i en bredd av branscher. Juan Pablo är suppleant i Ansvarets styrelse. 

Ansvaret AB 
559142-9690
+46 702068738
hej@ansvaret.se
Kungstorget 11
41110 Göteborg 

ansvaret.se 2022

bottom of page