blå liggande.jpg

Vilket ansvar?

Ansvaret för samhället. Ansvaret för verksamheten. Ansvaret för framtiden. 

logga beige.png

Vilket ansvar?

Ansvaret för det samhälle vi har och det vi önskar oss. Samhället är aldrig starkare än vår gemensamma kraft att förändra det som är fel och förstärka det som fungerar. Idag finns hållbarhetsfrågan på varje företags agenda och många väljer att ta ansvar bortom den nivå som kravställs.
Social hållbarhet hänger tätt ihop med miljömässig hållbarhet men skiljer sig åt på ett antal viktiga punkter. Förväntningar på socialt ansvarstagande kommer inte paketerat i form av utsläppsnivåer eller internationell kravställning. Samhällsansvaret saknar ramar och reprimander. Istället för att som på klimatsidan eftersträva neutralitet hamnar allt socialt ansvarstagande i teorin på näringslivets pluskonto. Denna frånvaro av pekpinnar och tydliga ramverk för uppföljning skulle kunna skapa frihet och tillgänglighet i företags samhällsengagemang. Tyvärr ser vi att det snarare tenderar att skapa ängslighet och tvekan inför vad som går att göra och vilken effekt som är möjlig att uppnå. 

  

Ansvar för mer än samhället. Vi vill skapa de ramar som behövs för att ta vara på samhällsengagemanget inom verksamheter och låta det växa tryggt inom ramen för en tydlig strategi och mätbar effekt. Vi ser att de företag som tar ansvar för samhället snabbt ser sekundära vinster i verksamheten på individ- och organisationsnivå. Det sociala ansvarstagandet levererar värde för samhället, för företaget och för framtiden. 

 

Ansvaret AB 
559142-9690
+46 702068738
hej@ansvaret.se
Kungstorget 11
41110 Göteborg 

ansvaret.se 2022