top of page

Vilket ansvar?

Vilket ansvar?

Ansvaret för samhället. Ansvaret för verksamheten. Ansvaret för framtiden. 

logga beige.png

Samhället är aldrig starkare än vår gemensamma kraft att förändra det som är fel och förstärka det som fungerar. Vi ser att fler företag vill ta ansvar för det samhälle vi har och för det samhälle vi önskar oss.  

Social hållbarhet hänger tätt ihop med miljömässig hållbarhet men skiljer sig åt på ett antal viktiga punkter. Förväntningar på socialt ansvarstagande kommer inte paketerat i form av utsläppsnivåer eller internationell kravställning. Samhällsansvaret saknar ännu tydliga ramar men även straffskalor och reprimander. Frånvaron av pekpinnar och tydliga ramverk för uppföljning skulle kunna skapa frihet och tillgänglighet i företags samhällsengagemang. Tyvärr tenderar det snarare att skapa ängslighet och tvekan inför vad som går att göra och vilken effekt som är möjlig att uppnå.


Därför finns Ansvaret. För att öka kunskap och skapa trygghet i frågor som handlar om vilket socialt ansvar just som ert företag kan ta. För att skapa värde för både samhället och verksamheten.  

ANSVARET.png

Ansvaret AB 559142-9690 // +46 702068738 // hej@ansvaret.se // Kungstorget 19 411 10 Göteborg 

ansvaret.se 2023

bottom of page