gul liggande.jpg

Vi gör det lätt.

Vi bygger och följer upp
s
kräddarsydda lösningar
som stärker
 företags samhällsengagemang.

Vi gör det lätt att ta ansvar. 

ANSVARET.png

Vi gör det lätt.

Vad gör vi lätt?

Viljan att ta ansvar i sociala frågor ökar inom näringslivet. Vi ser det tydligt i vårt arbete med styrelser, ledningsgrupper och medarbetare i små och stora företag. Förståelsen för att det krävs ett gemensamt engagemang för att samhället ska vara motståndskraftigt och fungera, nu och i framtiden, växer. Många verksamheter ser dessutom socialt engagemang som en möjlig väg till att stärka även organisation och affär. Samhällsansvaret växer som strategisk nyckelfaktor.

Kunskapen om hur samhällsansvaret kan se ut är ofta låg.  Förståelsen för vilket ansvar som gör störst skillnad och hur det ska följas upp är begränsad inom näringslivet. Kompetens i frågor om möjligt samhällsansvar är sällan en naturlig del av affärsidén. Konsekvensen kan bli att det ansvar verksamheten vill ta inte omsätts eller inte får önskat utfall trots att viljan och engagemanget finns och har stor potential. Socialt ansvarstagande är ännu inte en lika naturlig del av hållbarhetsarbetet som ansvaret för klimat och miljö. Kravställning och ramverk för uppföljning av samhällsengagemang saknas ofta. Otydligheten kan skapa osäkerhet och tvekan i hur verksamheten ska hantera frågan och hur det sociala ansvarstagandet kan se ut. 

Därför finns Ansvaret. Vi förenar spetskompetens från ideell sektor med näringslivsexpertis. Tillsammans med företag som vill ta ett ökat samhällsansvar hittar vi skärningspunkten där samhällets behov och företagets strategiska utmaningar möts. Utifrån verksamhetens förhoppningar, behov och önskad effekt tar vi fram och följer upp lösningar för socialt engagemang. Vi gör det lätt att ta ansvar för samhället. 

Ansvaret AB 
559142-9690
+46 702068738
hej@ansvaret.se
Kungstorget 11
41110 Göteborg 

ansvaret.se 2022