top of page

Vi gör det lätt.

gul liggande.jpg

Vi gör det lätt för företag att ta strategiskt socialt ansvar som skapar värde för både samhälle och affär.

 

ANSVARET.png

Vi gör det lätt.

Ansvaret förenar spetskompetens från civilsamhället med näringslivsexpertis. Tillsammans med företag som vill ta socialt ansvar hittar vi skärningspunkter där företagets strategiska utmaningar möter samhällets behov. Utifrån verksamhetens förutsättningar och önskad effekt tar vi fram och följer upp lösningar för socialt engagemang. Vi gör det lätt att ta ansvar för samhället.

Är social hållbarhet en del av er affärsidé? Om svaret är nej saknar ni sannolikt förmågan att ta vara på potentialen i frågan. Socialt ansvarstagande är ännu inte en lika naturlig del av hållbarhetsarbetet som ansvaret för klimat och miljö. Tvingande krav på leverans och uppföljning av social hållbarhet saknas än så länge precis som en enhetlig definition av begreppet. Däremot finns det tydliga exempel på det värde som ett strategiskt arbete för att ta socialt ansvar kan skapa för både affär och samhälle. 

Utan tydlig strategi för vilket värde som ska skapas och hur arbetet ska genomföras riskerar det sociala ansvarstagandet att bli personberoende och kortsiktigt. Och det är synd för då får vare sig samhället eller företaget ut den potential och de möjligheter som finns i arbetet. Vi hjälper er att hitta just ert ansvar och ser till att det skapar värde för er verksamhet och för samhället in i framtiden.

Ansvaret AB 
559142-9690
+46 702068738
hej@ansvaret.se
Kungstorget 11
41110 Göteborg 

ansvaret.se 2022

bottom of page