top of page

Vi gör det lätt. 

Ansvaret gör det lätt för er verksamhet att ta socialt ansvar som skapar värde för både samhälle och affär.

Social hållbarhet har gått ifrån att vara en fråga med avstånd till den strategiska agendan till att hamna mitt i händelsernas centrum. Skärpta krav på rapportering av bolags hållbarhetsarbete och en växande förväntan från kunder, talang och investerare på leverans inom hela hållbarhetsfrågan har gjort den sociala hållbarheten till en strategisk nyckelfråga. Men hur kan frågan integreras i affärsstrategi och hur ska den följas upp och mätas?  

Ansvaret hjälper bolag att identifiera sociala utmaningar och lösningar som ligger nära affären och tar fram strategi och plan för genomförande som skapar värde för både samhälle och affär.

 

Med utgångspunkt i befintlig affärsstrategi, rapporteringskrav enligt CSRD och relevanta samhällsutmaningar skapar Ansvaret tillsammans med kund plan för hur arbetet med den sociala hållbarheten ska genomföras, följas upp och integreras i kärnverksamheten. 

ANSVARET.png

Ansvaret AB 559142-9690 // +46 702068738 // hej@ansvaret.se // Kungstorget 19 411 10 Göteborg 

ansvaret.se 2023

bottom of page