top of page

Vi gör det lätt. 

Ansvaret gör det lätt för er verksamhet att ta socialt ansvar som skapar värde för både samhälle och affär.

Vi förenar spetskompetens från näringslivet med lång erfarenhet från civilsamhället. Tillsammans identifierar vi skärningspunkter där era strategiska utmaningar möter samhällets behov. Utifrån verksamhetens förutsättningar och önskat utfall anpassar och förtydligar vi det samhällsansvar ni ska ta och säkerställer att det kan integreras i övrig affärsstrategi.

Utan tydlig strategi för vilket värde som ska skapas och tydlig plan för hur arbetet ska genomföras och mätas riskerar det sociala ansvarstagandet att bli personberoende och kortsiktigt. Och det är synd för då får vare sig samhället eller företaget ut den potential och de värden som finns i arbetet.

Tillsammans med er skapar Ansvaret tydliga ramar för organisation, kommunikation och effektmätning av ert sociala ansvarstagande som framtidssäkrar både er verksamhet och samhället. 

ANSVARET.png

Ansvaret AB 559142-9690 // +46 702068738 // hej@ansvaret.se // Kungstorget 19 411 10 Göteborg 

ansvaret.se 2023

bottom of page