röd liggande.jpg

Hur vi jobbar.

Vi jobbar tillsammans med er. Tillsammans tar vi reda på

vad ni vill uppnå. Tillsammans ser vi till att det händer och följer upp effekten för samhället och för er verksamhet. 

logga beige.png
Hur vi jobbar.

Vi vet att företag vill ta samhällsansvar och gör det redan idag. För att kartlägga ert befintliga samhällsengagemang identifierar vi nyckelpersoner i er organisation med kunskap om och insyn i ert sociala ansvarstagande.  Vi genomför intervjuer och har en dialog med de organisationer och initiativ ni eventuellt engagerar er i idag för att undersöka effekten av ert nuvarande samhällsansvar. Vi tar reda på hur ni förvaltar ert engagemang, hur ni kommunicerar det internt och externt eller på andra sätt använder det för att stärka och utveckla er verksamhet. Vi analyserar det som kommit fram i kartläggningen och levererar en sammanställning av befintligt läge och potential i fortsatt arbete.

Vi inventerar vad ni vill uppnå och vilka utmaningar ni står inför. Vi möter företag som vet vilket samhällsansvar de önskar ta eller förstärka men inte har resurser eller kunskap att gå vidare. Andra har en tydlig vision om vilken effekt som ska skapas men är osäkra på vilken form av engagemang som kan leda till den. Den stora delen har inte reflekterat kring form eller effekt men har ändå en önskan om att öka engagemanget. Oavsett var er verksamhet står kan vi genom att arbeta tillsammans med ledning och medarbetare sammanställa förväntningar och önskemål som finns i organisationen. Vi inventerar även era strategiska utmaningar och nyckelfrågor. Samhällsansvar och engagemang stärks om det finns en tydlig koppling till verksamhetens affärskritiska utmaningar och strategiska nyckelfrågor. 

Vi sammanställer förslag på möjliga lösningar. Baserat på analysen av era behov och förutsättningar tar vi fram förslag på strategi för samhällsengagemang som svarar mot både verksamhetens och samhällets utmaningar. 

Vi förmedlar kontakt och bygger nytt. När strategin är förankrad hos er  förmedlar vi kontakt mellan er verksamhet och relevanta aktörer inom civilsamhälle och sociala företag. Vid behov rekommenderar vi hur nya funktioner för att förvalta ert engagemang och ansvarstagande skulle kunna se ut. 

Vi följer upp effekt och rapporterar tillbaka. Vi följer upp effekt av det samhällsansvar ni tar och rapporterar tillbaka till er. Effektmätning och återrapportering är anpassat för att i så stor utsträckning som möjligt leverera på de strategiska nyckelfrågor och utmaningar i verksamheten som identifierats. Effektmätningen syftar även till att förbättra och stärka utfall och engagemang. 

Vi har bred kunskap om regler och och ramverk. Vi förhåller oss till dem men låter dem aldrig begränsa er ambition eller ert engagemang. Vi identifierar om ert ansvarstagande kan användas i hållbarhetsredovisning, hur det kan kopplas till arbete med de Globala målen, ISO 26000 eller andra standards och kvalitetskoder. Vi ser till att ni alltid får ut så mycket som möjligt av det samhällsansvar ni tar så att ni kan lägga kraften där den behövs. 

Ansvaret AB 
559142-9690
+46 702068738
hej@ansvaret.se
Kungstorget 11
41110 Göteborg 

ansvaret.se 2022